close
Tanie Zaakwaterowanie
Informacja o nadawcy:

Zgodnie z treścią przepisu art. 14a ustawy o radiofonii i telewizji Info Expert Adrian Pietraszek - Nadawca – realizuje swój obowiązek poprzez wskazanie poniższych informacji:
 
Nadawcą programu radiowego pod nazwą „Radio Sudety 24” jest Adrian Pietraszek, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Info Expert Adrian Pietraszek,  z siedzibą w Strzegomiu, ul. Kalcytowa 32, 58-150 Strzegom, NIP 884 235 56 24
 
Numer koncesji: 778/2022-R.

Dane kontaktowe:
Info Expert Adrian Pietraszek
ul. Kalcytowa 32
58-150 Strzegom

Tel: 792 49 09 39
E-mail: adrian@radiosudety24.pl
www.RadioSudety24.pl

Organem właściwym w sprawach radiofonii i telewizji jest:

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa

Tel. 22 597 30 00
www.krrit.gov.pl

Nadawca podlega jurysdykcji Rzeczpospolitej Polskiej.

Dostarczane przez nadawcę usługi medialne, platformy udostępniania wideo oraz wydawane przez niego dzienniki lub czasopisma:
www.RadioSudety24.pl, www.NaszStrzegom.pl